Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 9 results

Show

Búp Trụ Asia Pacific - 20W

APL-SS-20W

Búp Trụ Asia Pacific - 30W

APL-SS-30W

Búp Trụ Asia Pacific - 40W

APL-SS-40W 140,000 

Búp Trụ Asia Pacific - 50W

APL-SS-50W

Led Búp Asia Pacific - 12W

APL-BS-12W

Led Búp Asia Pacific - 15W

APL-BS-15W

Led Búp Asia Pacific - 5W

APL-BS-5W 34,000 

Led Búp Asia Pacific - 7W

APL-BS-7W 38,000 

Led Búp Asia Pacific - 9W

APL-BS-9W 42,000 
Back to Top