Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing 1–16 of 20 results

Show

Led nhà xưởng High Bay COB IP65 - 100w

APL-HL-100W-COB

Led nhà xưởng High Bay COB IP65 - 150w

APL-HL-150W-COB

Led nhà xưởng High Bay COB IP65 - 200w

APL-HL-200W-COB

Led nhà xưởng High Bay COB IP65 - 70w

APL-HL-70W-COB

Led nhà xưởng High Bay COB IP65 -30w

APL-HL-30W-COB

Led nhà xưởng High Bay COB IP65 -50w

APL-HL-50W-COB

Led nhà xưởng High Bay SMD IP65 - 100w

APL-HL-100W-SMD

Led nhà xưởng High Bay SMD IP65 - 150w

APL-HL-150W-SMD

Led nhà xưởng High Bay SMD IP65 - 200w

APL-HL-200W-SMD

Led nhà xưởng High Bay SMD IP65 - 250w

APL-HL-250W-SMD

Led nhà xưởng High Bay SMD IP65 - 300w

APL-HL-300W-SMD

Led nhà xưởng High Bay SMD IP65 - 60w

APL-HL-60W-SMD

Led nhà xưởng High Bay SMD IP65 - 80w

APL-HL-80W-SMD

Led nhà xưởng High Bay UFO IP66 - 100w

APL-UFO-100W

Led nhà xưởng High Bay UFO IP66 - 120w

APL-UFO-120W

Led nhà xưởng High Bay UFO IP66 - 150w

APL-UFO-150W
Back to Top