Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing 1–16 of 34 results

Show

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 12W

APL-LP-R12W 130,000 

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 15W

APL-LP-R15W

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 18W

APL-LP-R18W

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 24W

APL-LP-R24W

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 3W

APL-LP-R3W

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 6W

APL-LP-R6W

Âm Trần Tròn Slim (Mỏng) - 9W

APL-LP-R9W 100,000 

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 12+4W

APL-LPD-R12W

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 18+6W

APL-LPD-R18W

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 3+3W

APL-LPD-R6W

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 6+3W

APL-LPD-R9W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) - 3W

APL-LP-S3W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 12W

APL-LP-S12W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 15W

APL-LP-S15W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 18W

APL-LP-S18W

Âm Trần Vuông Slim (Mỏng) – 24W

APL-LP-S24W
Back to Top