Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 7 results

Show

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 100w

APL-COB-100W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 150w

APL-COB-150W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 200w

APL-COB-200W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 300w

APL-COB-300W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 400w

APL-COB-400W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 500w

APL-COB-500W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 50w

APL-COB-50W
Back to Top