Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 8 results

Show

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 12+4W

APL-LPD-R12W

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 18+6W

APL-LPD-R18W

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 3+3W

APL-LPD-R6W

Âm Trần Viền Màu (Tròn) - 6+3W

APL-LPD-R9W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 12+4w

APL-SMD-R12W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 18+6w

APL-SMD-R24W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 3+3w

APL-SMD-R6W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 6+3w

APL-SMD-R9W
Back to Top