Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 14 results

Show

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 100w

APL-BK-100W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 10w

APL-BK-10W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 120w

APL-BK-120W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 150w

APL-BK-150W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 200w

APL-BK-200W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 20w

APL-BK-20W 360,000 

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 300w

APL-BK-300W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 30w

APL-BK-30W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 50w

APL-BK-50W

Led Pha IP65 - 100w

APL-FL-100W 700,000 

Led Pha IP65 - 150w

APL-FL-150W

Led Pha IP65 - 200w

APL-FL-200W

Led Pha IP65 - 30w

APL-FL-30W

Led Pha IP65 - 50w

APL-FL-50W 500,000 
Back to Top