Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 10 results

Show

Led Pha Asia Pacific IP66FLA - 100w

APL-FLA-100W 700,000 

Led Pha Asia Pacific IP66FLA - 10w

APL-FLA-10W

Led Pha Asia Pacific IP66FLA - 20w

APL-FLA-20W

Led Pha Asia Pacific IP66FLA - 30w

APL-FLA-30W

Led Pha Asia Pacific IP66FLA - 50w

APL-FLA-50W 500,000 

Led Pha Asia Pacific IP66GTW - 100w

APL-GTW-100W

Led Pha Asia Pacific IP66GTW - 150w

APL-GTW-150W

Led Pha Asia Pacific IP66GTW - 200w

APL-GTW-200W

Led Pha Asia Pacific IP66GTW - 30w

APL-GTW-30W

Led Pha Asia Pacific IP66GTW - 50w

APL-GTW-50W
Back to Top