Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 13 results

Show

Ốp Nổi Tròn - 12W

APL-PN-R12W

Ốp Nổi Tròn - 18W

APL-PN-R18W 232,000 

Ốp Nổi Tròn - 24W

APL-PN-R24W

Ốp Nổi Tròn - 6W

APL-PN-R6W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 12+4w

APL-SMD-R12W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 18+6w

APL-SMD-R24W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 3+3w

APL-SMD-R6W

Ốp Nổi Viền Màu (Tròn) - 6+3w

APL-SMD-R9W

Ốp Nổi Vuông - 12W

APL-PN-S12W

Ốp Nổi Vuông - 12W

Ốp Nổi Vuông - 18W

APL-PN-S18W

Ốp Nổi Vuông - 24W

APL-PN-S24W

Ốp Nổi Vuông - 6W

APL-PN-S6W
Back to Top