Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 13 results

Show

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 12w

APL-TP-12W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 18w

APL-TP-18W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 24w

APL-TP-24W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 36w

APL-TP-36W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng Dãy Led - 48w

APL-TP-48W-A

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 1x14w

APL-TP-14W-S

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 1x28w

APL-TP-28W-S 700,000 

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 1x36w

APL-TP-36W-S

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 2x14w

APL-TP-14W-D

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 2x28w

APL-TP-28W-D

Bộ Máng Đèn Chống Thấm Sử Dụng T5-T8 - 2x36w

APL-TP-36W-D

Máng Đèn T8 (Đơn)

T8A-S 50,000 
Back to Top