Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing 1–16 of 34 results

Show

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 100w

APL-COB-100W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 150w

APL-COB-150W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 200w

APL-COB-200W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 300w

APL-COB-300W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 400w

APL-COB-400W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 500w

APL-COB-500W

Led Pha Asia Pacific IP65 COB - 50w

APL-COB-50W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 10w

APL-BK-10W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 120w

APL-BK-120W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 150w

APL-BK-150W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 200w

APL-BK-200W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 20w

APL-BK-20W 360,000 

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 300w

APL-BK-300W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 30w

APL-BK-30W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 50w

APL-BK-50W

Led Pha Asia Pacific IP66FLA - 100w

APL-FLA-100W 700,000 
Back to Top