Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 8 results

Show

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 100w

APL-BK-100W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 10w

APL-BK-10W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 20w

APL-BK-20W 360,000 

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 30w

APL-BK-30W

Led Pha Asia Pacific IP65BK - 50w

APL-BK-50W

Led Pha IP65 - 100w

APL-FL-100W 700,000 

Led Pha IP65 - 30w

APL-FL-30W

Led Pha IP65 - 50w

APL-FL-50W 500,000 
Back to Top