Tự hào là nhà cung cấp Thiết bị chiếu sáng cho căn hộ Phú Đông Premier do Phú Đông Group làm chủ đầu tư.

Showing all 4 results

Show

Búp Trụ Asia Pacific - 40W

APL-SN-40W 136,000  95,000 

Búp Trụ Asia Pacific (Nhôm) - 20W

APL-SN-20W

Búp Trụ Asia Pacific (Nhôm) - 30W

APL-SN-30W

Búp Trụ Asia Pacific (Nhôm) - 50W

APL-SN-50W 220,000 
Back to Top